Lhůtník kontrol, revizí a zkoušek prostředků CHS

U některých prostředků se lhůty kontrol nemusí shodovat s návody výrobců, protože u některých prostředků v následující tabulce je doporučena kontrola častěji a to i z důvodu optické kontroly, protože u jednotek SDH, kde se některé prostředky tak často nepoužívají může dojít vlivem uložení ve vozidle k požkození daného prostředku.

Dle následujícího lhůtníku lze také určit které prostředky spadají do chemické služby.

Prostředek Po použití, po opravě, před zavedením 1x1m. 1x3m. 1x6m. 1x1r. 1x2r. 1x5r.
VDP (S71, S2, PA8OD*, PA94D*, a pod.) K ZM ZF K ZM ZF R* 1x 6 let
Plicní automatika VDP R
Tlakové láhve (vzduch, kyslík*, technický vzduch*, CO2*) doplnění média výměna média
Maska VDP (CM4, CM5, P. Nova, Futura, apod.) K ZF K ZF
Křísící technika (Saturn Oxy) K ZM ZF K ZM ZF
Křísící technika (RK34, RK Laerdal, ústenky Laerdal, odsávačka) K ZF K ZF
Ochranné obleky (OL2, Sunit, SOO CO, OPCH90*, Izotemp 2000) K ZT* ZF K ZT* ZF
Harmonikový nasávač pro detekci toxicity (Accuro Dräger, Universal 86) K ZF doplnění DT K ZF Výměna DT
Detekční technika K ZF K ZF KA*
Prostředky pro práci ve výškách (postroje, lana, provazový žebřík, apod.) K ZF K KS
Záchranná matrace pro seskok (PN 004-80-91) K ZF K K ZF
Hasicí přístroje (ruční, pojízdné, přívěsné) KS KS R TZ
Zdravotnický materiál (lékárničky, fixační soupravy EGO*, textilní, vakuová nosítka EGO*, nosítka NZ1*, autoinjektor) K ZF* K ZF*
Osobní ochranné prostředky hasiče - přilba (Gallet), ochranný oděv (Fireman), zásah. obuv, zásah. rukavice KU
Požárnický opasek (A6) KU K* ZF* K ZF
Osvětlovací technika (lampy, reflektory, stativy, cívky, a pod.) K ZF K ZF
Ruční a přilbové svítilny (SA 6061, a pod.) K ZF K ZF
Pracovní polohovací pás AP 1 KU KS
Poznámka:

- o kontrolách, funkčních zkouškách, atd. u tučně zvýrazněných technických prostředků se vedou trvalé záznamy (vzory některých záznamů viz příloha)

K - kontrola (kompletnost, neporušenost, a pod.)

ZF - zkouška funkčnosti a běžná údržba (dle návodu výrobce a platných předpisů)

ZM - zkouška měřením (pomocí měřících zařízení, dle návodu výrobce)

ZT - zkouška těsnosti (dle návodu výrobce a platných předpisů)

KA - kalibrace prostředku (zajišťuje výrobce, popř. pověřená servisní organizace)

R - revize (zajišťuje výrobce, popř. pověřená servisní organizace)

TZ - tlaková zkouška (zajišťuje revizní technik)

CE - cejchování (zajišťuje výrobce, popř. pověřená servisní organizace)

KS - kontrola servismanem (zajišťuje pověřená servisní organizace)

KU - kontrola uživatelem

ZN - zkouška čerpadla nasáváním (dle návodu výrobce a platných předpisů)

O provádění pravidelných kontrol nebo kontrol prováděných v intervalech stanovených výrobcem se vedou záznamy, které se uchovávají po dobu 5 let.Grafický návrh StastnyWeb - webdesign | Obsah a kód Hasic.Bad © 2007